Alla arbetsblad

Arbetsblad som används respektive vecka

Vecka 1: Introduktion och mål

Rathus (1973) självskattningsskala för självhävdelse (PDF)

Självskattning av grad av självhävdelse (PDF)

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Exempel 1: Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Vecka 2: En grund för nyinlärning

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF) (att fortsätta jobba med)

Exempel 1: Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF) (att fortsätta jobba med)

Kartläggning av obehag och motivation (PDF)

Planera för framgång (PDF)

Vecka 3: Bli medveten om tänkandet

Planera för framgång (PDF) (att fortsätta jobba med)

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF) (att fortsätta jobba med)

Exempel 2: Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Hindrande antaganden för konstruktiv självhävdelse (PDF)

Mina rättigheter att hävda mig själv (PDF)

Mina skäl att utföra beteendeexperiment (PDF)

Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF)

Exempel: Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF)

Vecka 4: Bli medveten om handlandet

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF) (att fortsätta jobba med)

Exempel 2: Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF) (att fortsätta jobba med)

Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF) (att fortsätta jobba med)

Exempel: Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF) (att fortsätta jobba med)

Vecka 5: Bli medveten om kroppen

Planera för framgång (PDF) (att fortsätta jobba med)

Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF) (att fortsätta jobba med)

Exempel: Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF) (att fortsätta jobba med)

Mina sätt att sänka spänningsnivån (PDF)

Manus för progressiv avslappning (PDF)

Vecka 6-7: Säga nej, hantera kritik, hantera besvikelser, hantera komplimanger

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF) (att fortsätta jobba med)

Exempel 2: Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF) (att fortsätta jobba med)

Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF) (att fortsätta jobba med)

Exempel: Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF) (att fortsätta jobba med)

Hindrande antaganden om att säga ’nej’ (PDF)

Hjälpande antaganden om att säga ’nej’ (PDF)

Hindrande antaganden om att ta/ge kritik (PDF)

Hjälpande antaganden om att ta/ge kritik (PDF)

Hindrande antaganden om att hantera besvikelser (PDF)

Hjälpande antaganden om att hantera besvikelser (PDF)

Hindrande antaganden om att ta/ge komplimanger (PDF)

Hjälpande antaganden om att ta/ge komplimanger (PDF)

Vecka 8: Planera för framkomlighet

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF) (att fortsätta jobba med)

Exempel 2: Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF) (att fortsätta jobba med)

Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF) (att fortsätta jobba med)

Exempel: Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF) (att fortsätta jobba med)

Rathus (1973) självskattningsskala för självhävdelse (PDF)

Självskattning av grad av självhävdelse (PDF)

Så här vill jag fortsätta hävda mig själv konstruktivt (PDF)