Slutord

Tack och lycka till!

För åtta veckor sedan började du jobba med det här självhjälpsmaterialet som handlar om konstruktiv självhävdelse. Vårt mål och vår förhoppning är att du under dessa åtta veckors gång har hittat verktyg, beteenden, tekniker och färdigheter som du kunnat lägga till i din arsenal. När du nu jobbar vidare med konstruktiv självhävdelse i vardagslivet framöver, kom ihåg att övning ger färdighet och att det finns få metoder som är bättre än mängdträning. Lycka till på starten på din resa, vi önskar dig god framkomlighet mot dina mål!

10 × 10 = 100. 100% respekt!

Författarna