Vad är kritik?

Vi har alla blivit kritiserade i livet. Att klara av att ta emot kritik på ett konstruktivt och självhävdande sätt är en av de viktigaste saker vi ställs inför på vår utvecklingsresa mot allt större grad av mognad. Ordet ’kritik’ kommer från ett gammalt grekiskt ord som beskriver en person som sakligt ger ett omdöme, en analys, en värdering, en tolkning eller en observation till någon annan. För att kunna acceptera kritik på ett moget sätt behöver vi alltså kunna ta emot återkoppling på vårt handlande från andra. Denna återkoppling kan komma i form av analyser, observationer eller tolkningar.

Olika slags kritik

Kritik kan antingen vara konstruktiv eller destruktiv. Konstruktiv kritik är utformad för att ge genuin återkoppling på ett hjälpsamt och icke-hotande sätt, för att personen som får kritiken ska kunna lära sig något nytt och växa i något visst avseende. Återkopplingen är typiskt valid, det vill säga att det är en sann kritik, exempelvis ”Jag tyckte mycket om hur du lade upp strukturen för rapporten; jag tror att den kan bli ännu bättre om du ägnar tid åt att rätta de språkliga slarvfelen.” Destruktiv kritik är varken valid eller sann, eller så är den valid men ges på ett sätt som är ohjälpsamt. Den destruktiva kritiken ges ofta av någon som inte har tänkt eller ordentligt, eller som vill skämma ut eller skada mottagaren, exempelvis ”Den här rapporten är gräslig, din stavning är förskräcklig.”