Att skilja på verbal och icke-verbal kommunikation

Det är viktigt att du lär dig skilja på verbala och icke-verbala kännetecken för de olika kommunikationsstilarna. När vi känner till dessa kan vi lättare upptäcka passiva, självhävdande och aggressiva beteenden både hos oss själva och hos andra.

Första steget för att förändra ett beteende är att känna igen de delar som behöver ändras. Du kanske redan är bra på att verbalt ta upp viktiga saker på ett självhävdande, konstruktivt sätt, men kanske är samtidigt din icke-verbala kommunikation ofta passiv och säger emot dina verbala budskap. Om du till exempel verbalt hävdar dig själv med att säga ”Jag tycker inte om när du gör så där” men gör det med mycket svag röst, utan ögonkontakt och medan du skruvar obekvämt på dig – då kommer ditt icke-verbala beteende att underminera ditt verbala budskap. Resultatet kan bli att mottagaren inte tar budskapet på allvar.

Även konstruktiv självhävdelse är förknippat med kostnader

Du kommer att märka att varje sätt att kommunicera både ger utdelning och är förknippat med kostnader. Det är viktigt att erkänna att även självhävdande, konstruktivt beteende har ett pris. Till exempel kan priset av att du börjar bete dig självhävdande vara att andra människor omkring dig inte tycker om det, och visar det, eftersom de kan ha vant sig vid att du tidigare böjde dig för deras behov och önskemål. Om du är medveten om den möjligheten kan det kanske göra det lättare för dig att förändra ditt beteende.

När du läser beskrivningarna som följer, tänk på vilka beteenden du själv utför i underskott och som du vill börja göra mer av!