Goda skäl att kunna säga ’nej’ oftare

De hindrande tankarna är inte fakta. De är helt enkelt bara förutsägelser och åsikter som vi har lärt oss. Var och en av dem kan vägas mot en mer hjälpsam förutsägelse eller åsikt om vikten av att kunna säga ’nej’. I listan nedan finns några av dem.

Dina egna goda skäl att säga ’nej’ oftare

Se om du kan finna ytterligare hjälpsamt tänkande i form av egna förutsägelser om nyttan med att säga ’nej’.

Hjälpande antaganden om att säga ’nej’ (PDF)

Fortsätt arbeta med beteendeexperiment

Fortsätt att genomföra beteendeexperiment för att i praktiken hitta egna bra anledningar att säga ’nej’. Kanske märker du att du har svårt att tro på att dina nya beteenden kommer att fungera över tid. Det är helt normalt. Du har förmodligen tänkt dina gamla tankar och utfört dina säkerhetsbeteenden väldigt länge, så att de numera kommer helt automatiskt för dig. Det kommer ta lite tid innan det nya handlandet blir lika automatiserat och självklart som det gamla har varit. Fortsätt öva så kommer de att automatiseras.

Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF)

Exempel: Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF)