Vad menas med att hävda sig själv konstruktivt?

Du har säkert hört någon säga ”Du behöver stå upp för dig själv!” Men vad betyder det? Att hävda sig själv på ett konstruktivt sätt är ett visst sätt att kommunicera. Om du hävdar dig själv konstruktivt uttrycker du dina känslor, tankar, behov och åsikter på ett öppet sätt, som inte kränker andra människors rättigheter. Om du är aggressiv använder du en kommunikationsstil som kränker andra människors rättigheter. Ytterligare en kommunikationsstil är den passiva. Om du kommunicerar passivt respekterar du inte dina egna rättigheter. Du har säkert också hört talas om kommunikationsstilen passiv aggressivitet. Det är när du är aggressiv – men på ett indirekt eller passivt sätt. Ett exempel skulle kunna vara om du smällde igen dörren efter dig och drog dig undan när det du egentligen hade behövt göra var att utrycka din ilska på ett konstruktivt sätt.

Myter om självhävdelse

Det finns flera myter om konstruktiv självhävdelse. Ibland använder människor dessa myter som ursäkter för att inte hävda sig själva bättre. Det är värt att titta närmare på de här myterna i detalj. I vecka 3, som handlar om sätt att tänka på ett mer självhävdande sätt, kommer vi att fördjupa oss i olika sätt att tänka som hindrar oss från att hävda oss själva. Dessutom kommer vi att titta närmare på hur vi kan förändra vårt sätt att handla, med hjälp av så kallade beteendeexperiment.

Myt 1: ”Att hävda sig själv är detsamma som att vara aggressiv”

Vissa tror att de hävdar sig själva eftersom de uttrycker sina behov när de är aggressiva. Det är visserligen helt sant att både aggressiv kommunikation och konstruktiv självhävdelse inbegriper att du förmedlar vad du behöver. Men skillnaden i hur du hävdar dina behov aggressivt och hur du gör det konstruktivt är mycket viktig. Det handlar bland annat om vilka ord, vilket tonläge och vilket kroppsspråk du använder. Vi kommer att diskutera de här skillnaderna mer i detalj i avsnitten om icke-verbala kännetecken för respektive kommunikationsstil.

Aggressiv kommunikation kränker andra personers rättigheter. De egna behoven har överhanden.

Konstruktivt självhävdande kommunikation respekterar både andra personers rättigheter och dina egna rättigheter.

Passiv kommunikation kränker dina egna rättigheter till förmån för andra personers behov.

Myt 2: ”Om jag hävdar mig själv får jag som jag vill”

Att du hävdar dig själv konstruktivt betyder inte att du alltid får det du vill. Att hävda sig själv på ett konstruktivt sätt ger faktiskt inga garantier alls för några särskilda utfall. Att konstruktivt hävda sig själv handlar om att uttrycka sig på ett sätt som är förenligt med både dina rättigheter och andras rättigheter. Ibland betyder det att du får som du vill, ibland att du inte alls får som du vill och ibland att du kommer att lyckas förhandla fram en kompromiss som är tillfredsställande för båda parter.

Myt 3: ”Om jag ska hävda mig måste jag göra det jämt”

Om du lär dig hur du kan hävda dig själv konstruktivt får du valmöjligheten att kommunicera det som är viktigt för dig på ett sätt som samtidigt respekterar andras rättigheter. Det betyder inte att du måste stå upp för din åsikt eller dina behov i varje given situation. Kanske upptäcker du att det i vissa situationer inte är det mest lämpliga sättet att agera. Tänk dig till exempel att du är på en bar och plötsligt blir angripen med aggressivitet och kanske till och med hot om fysiskt våld. Genom att då stå upp för dig själv skulle du kunna utsätta dig för risken att en berusad och inte helt rationell person åsamkar dig skada. I det här fallet kan en passiv inställning mycket väl vara den mest framgångsrika. Att träna konstruktiv självhävdelse handlar om att ge sig själv valmöjligheter – och att skaffa faktiska erfarenheter av att kunna välja sådant handlande.