Att säga ’nej’ i underskott

Många personer har stora svårigheter att säga ’nej’ till andra. Även personer som i andra situationer kan vara bra på att hävda sig själva kan märka att de hamnar i situationer där de säger ’ja’ till saker som de egentligen inte vill ställa upp på. Nu bör det sägas att det i vissa situationer kan vara lämpligt att säga ’ja’, fast du helst inte vill det. Om din chef till exempel ber dig om något väldigt viktigt som du är anställd för att göra, är det nog inte det bästa tillfället att öva självhävdelse i. Då kanske du riskerar att få sparken. Det vi menar här är andra situationer där du märker att du säger ’ja’ mot din vilja. Ett exempel kan vara att en god vän ber om hjälp med något som är väldigt besvärligt för dig eller som du egentligen inte har tid för och du ändå säger ’ja’. Eller att du säger ’ja’ till alla möjliga slags extra arbetsuppgifter till den grad att du blir överbelastad.

Vanliga följder av att inte kunna säga ’nej’

Om du har för vana att säga ’ja’ när du egentligen vill säga ’nej’, kan det leda till att du bygger upp ilska och förakt mot den person du sagt ’ja’ till – även om den personen inte har gjort något fel. Det kan också göra att du känner dig alltmer frustrerad och besviken på dig själv. Om du tar på dig mer än du orkar med kan du bli överarbetad och stressad. På lång sikt kan bristande självhävdelse av det här slaget leda till sämre självkänsla, depression och ångest.

Det omvända kan också gälla: Kanske är du bara alltför bra på att säga ‘NEJ!’ – men på ett sätt som är aggressivt och utan att du tar hänsyn till den andra personens rättigheter. Det kan resultera i att den andra personen blir arg eller sårad och kanske tar avstånd från dig.

Inget av alternativen ovan är exempel på konstruktiv självhävdelse.

Hindrande förutsägelser, som gör det svårt att säga ’nej’

Vi har konstaterat att vi människor föds med en självklar förmåga att hävda oss själva. Alla som någon gång har umgåtts med en treåring vet att treåringar inte har några som helst problem att säga ’nej’. Under vår uppväxt lär vi oss dock nya sätt att svara på vår omgivning och våra erfarenheter kanske inte längre säger att det är lämpligt att säga ’nej’. Det kan resultera i att vi skaffar oss olika slags övertygelser om att det är dåligt för oss att göra det. Några av dessa hindrande förutsägelser och övertygelser finns i listan nedan. Läs den och se om några av dem stämmer för dig.

  • Att hävda behov eller säga ’nej’ är oförskämt och aggressivt, det visar att jag är självisk och inte bryr mig om andra.
  • Om jag hävdar behov eller säger ’nej’ kommer den andra personen att bli upprörd och känna sig avvisad.
  • Om jag hävdar behov eller säger ’nej’ till någon kommer den personen inte längre att tycka om mig.
  • Andras behov är viktigare än mina behov.
  • Jag måste alltid försöka behaga och hjälpa andra.
  • Att säga ’nej’ till småsaker är larvigt och småsint.

Dina egna hindrande förutsägelser/antaganden

Tänk dig en situation där du kämpar med att säga nej. Vilka förutsägelser gör du om vad som ska hända om du säger ’nej’? Vilka förutsägelser gör du om din förmåga att klara av det som skulle hända om du sa ’nej’? Skriv ned dem i arbetsbladet.

Hindrande antaganden om att säga ’nej’ (PDF)