Varför reagerar vi som vi gör?

Hur vi tar emot kritik hänger till stor del samman med våra upplevelser av att bli kritiserade som barn. Om vi inte har några tidigare erfarenheter av att bli kritiserade kan vi bli helt förkrossade när vi för första gången får kritik. Om vi som barn fick mycket konstruktivt kritik klarar vi kanske av att ta emot kritik väl när vi växer upp. Om vi fick hård och bestraffande kritik, kan vi däremot uppfatta all slags kritik som sårande och avvisande.

Det senare händer ofta när kritiken handlade om oss som personer snarare än om våra beteenden. Om du till exempel som barn gjorde ett misstag och fick höra någon säga ”du kan inget”, säger kritiken underförstått att det var du som person som var dålig. Sådan kritik är avvisande och kan få dig att känna att förändring är utsiktslös. Om du däremot fick veta att ”det där du gjorde var inte hjälpsamt”, så är det lättare att skilja på ditt beteenden och dig själv som person. Det var beteendet som var ohjälpsamt, inte du som person som var dålig. Därmed står det också i din makt att förändra ditt handlande.

Hur tar du kritik?

Hur tar du emot kritik från andra? Här är några vanliga sätt att svara på kritik, som inte är exempel på självhävdelse:

  • Bli förvirrad
  • Bli defensiv
  • Larva sig
  • Ignorera kritiken utåt men bli sårad inombords
  • Internalisera ilska och koka inombords
  • Hämnas med ilska och skuldbeläggande
  • ”Stänga ned”
  • Dra sig undan
  • Lämna situationen

När blev du senaste kritiserad?

Tänk tillbaka på när du senast själv blev kritiserad. Skriv ned vad det var för situation (kolumnen ”Specifik situation”) och hur du reagerade (”Vad brukar hända?”).

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Passiv respons på kritik

Om vi oftast svarar med passivitet på kritik, får vi svårigheter att ta emot den konstruktivt. Kanske går vi bara iväg och känner oss sårade och förvirrade. Eller så tenderar vi att hålla med om vilken kritik som helst, oavsett om den är valid eller inte. Och så klandrar vi oss själva för det. Exempel: ”Ja, du har rätt, jag är … jag är värdelös, jag måste lägga av.” Då kan vi tolka kritik av vårt beteende som ett avvisande av oss själva som personer. Den typen av respons kan i sin tur leda till nedstämdhet, ångest och låg självkänsla. Det känns som att världen är en plats fylld med kritik – och vi håller med om den!

En alternativ respons när vi får kritik är att skratta och sedan öppet kritisera oss själva ännu mer, med attityden ”Om jag kritiserar mig själv ännu hårdare och gör det på ett skämtsamt sätt kommer ingen veta hur sårad jag egentligen är.” På lång sikt har den här responsen samma effekt som att öppet hålla med om all kritik som vi får.

Aggressiv respons på kritik

Om vi brukar svara aggressivt betyder det att vi tolkar kritik som en attack på våra personer. När vi uppfattar att vi blir attackerade blir vi defensiva och går kanske också själva till attack. Till exempel: ”Hur vågar du?! Jag är inte sen. Det är du som alltid är sen.” Den här typen av respons kan ofta leda till konflikt och aggression, vilket i sin tur kan leda till nedstämdhet och låg självkänsla.

Konstruktiv självhävdelse vid kritik

Att hävda sig själv vid kritik handlar om att identifiera och se skillnad på konstruktiv och destruktiv kritik, och att handla därefter. När vi hävdar oss själva konstruktivt förstår vi att kritiken inte nödvändigtvis handlar om oss själva som personer. Vi blir inte defensiva, arga, sårade eller klandrar oss själva. Vi springer inte därifrån. Vi behåller lugnet och tar emot kritiken utan negativa känslouttryck. I nästa avsnitt finns sätt att tänka som gör det enklare att svara på kritik med konstruktiv självhävdelse.