Ge konstruktiv kritik

Så här långt komna har vi pratat om färdigheter för att ta emot och hantera kritik. Det finns också färdigheter att träna på för att ge kritik. Dessa färdigheter handlar om att lägga fram kritiken på ett sätt som gör det möjligt för personen som får kritiken att ta emot det du vill säga. Du har all rätt att begära en ändring i någons beteende om beteendet sårar, upprör eller irriterar dig på något sätt. Kom ihåg att det inte är säkert att personen kommer att ändra sättet han eller hon beter sig på även om du ber om det. Men genom att uttrycka dina behov slipper du bygga upp harm och förbittring som skulle kunna ge ännu större problem i relationen till den andra personen.

Att ge befogad kritik har ett värde i sig, oavsett om den efterlevs eller inte. Rak och ärlig återkoppling kan vara uttryck för både omtanke och hjälpsamhet. Det spelar ingen roll om kritiken är negativ eller positiv – när du uttrycker den visar du den andra personen att du värderar honom eller henne, liksom relationen er emellan.

Försök att följa riktlinjerna nedan när du ger konstruktiv kritik.

  1. Välj tid och plats noga. Om du ger konstruktiv kritik om något som har orsakat en stark känslomässig reaktion, vänta tills du har lämnat den jobbiga situationen och hunnit lugna ned dig. Sedan kan du framföra din kritik. Vänta inte tills du hamnar i samma situation igen innan du konfronterar beteendet.
  2. Beskriv beteendet du kritiserar, istället för att sätta ”etiketter” på personen. Säg till exempel hellre ”Du fick med ett fel i rapporten” än ”Är du dum i huvudet?”
  3. Beskriv dina känslor med jag-budskap, utan att klandra den andra personen. Säg till exempel ”Jag blir arg när …” snarare än ”Du gör mig arg.”
  4. Be om en konkret förändring. Säg till exempel hellre ”Den höga musiken gör det svårt att sova, vill du vara så vänlig att sänka ljudvolymen efter 22:00?” istället för ”Jag står inte ut med din höga musik”.
  5. Ange konsekvenserna, både de positiva konsekvenserna om personen efterföljer din begäran, och de negativa konsekvenserna om personen inte ändrar sitt beteende.
  6. Ge realistiska förslag på förändring och realistiska konsekvenser om personen inte följer din begäran. Uttala inte tomma hot. Säg till exempel inte ”Jag slår ihjäl dig om du inte sänker volymen.”
  7. Fråga personen vad han eller hon tänker/känner om det du nyss har sagt. Att hävda sig själv handlar om att ge förutsättningar för jämställd kommunikation. Var försiktig med att det här inte urartar till ett utbyte av kritik.
  8. Försök avsluta i en positiv riktning. Om det är lämpligt, lägg till en positiv beskrivning om dina känslor gentemot den andra personen.