Övning: Så här vill jag bibehålla effekterna av min träning

Nu är du på upploppet! Fyll till sist i det här arbetsbladet, innan du går i mål med ditt fina arbete med det här självhjälpsmaterialet:

Så här vill jag fortsätta hävda mig själv konstruktivt (PDF)

Spara arbetsbladet du har fyllt i. Sätt gärna upp det på kylskåpsdörren eller någon annanstans som du ofta ser, så att du kan påminna dig om dina nyvunna färdigheter och hur du kan låta dem fortsätta utvecklas vidare i ditt liv.

Och (med risk för att framstå som tjatiga): Ta hjälp av följande arbetsblad så snart du med medvetenhet vill utforska nya konstruktiva sätt att hävda dig i viktiga relationer och situationer.

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF)