Konstruktivt självhävdande kommunikation

Definition

 • Ett sätt att kommunicera känslor, tankar och övertygelser på ett öppet och ärligt sätt, som inte kränker andras rättigheter
 • Det är ett alternativ till att vara aggressiv och att kränka andras rättigheter, och till att vara passiv och kränka dina egna rättigheter

Konstruktiv självhävdelse är att hålla både egnas och andras rättigheter högt. Det är svårt, och samtidigt möjligt att bli bättre på med träning.

Verbala kännetecken

 • Stadig, avslappnad röst
 • Flytande tal, utan tvekan
 • Stadig och jämn rytm
 • Tonen är i mellanregistret, rik och varm
 • Uppriktighet och tydlighet
 • Rösten varken överdrivet högljudd eller tyst
 • Rösten är anpassad i styrka för situationen
 • Jag-budskap (”Jag tycker om”, ”Jag vill”, ”Jag tycker inte om”) som är kortfattade och kärnfulla
 • Samarbetsfraser, som ”Vad tänker du om det här?”
 • Engagerade uttryck av intresse, som ”Jag skulle vilja …”
 • Åtskillnad mellan fakta och åsikter, exempelvis ”Jag upplever det på ett annat sätt”
 • Förslag utan ”borden” eller ”måsten”, exempelvis ”Hur skulle det vara om …” eller ”Skulle du vilja …”
 • Konstruktiv kritik utan skuldbeläggande, exempelvis ”Jag känner mig irriterad när du avbryter mig”
 • Efterfrågande av andras åsikter, exempelvis ”Hur passar det här med dina förslag?”
 • Villighet att utforska andra lösningar, exempelvis ”Hur kan vi komma runt det här problemet?”

Icke-verbala kännetecken

 • Aktivt lyssnande
 • Direkt ögonkontakt, utan att stirra
 • Upprätt, balanserad och öppen kroppshållning
 • Öppna handrörelser
 • Leenden när du är tillfreds
 • Rynkad panna när du är arg
 • Lugna ansiktsdrag
 • Avslappnad käke

Kognitiv stil (tänkande)

 • ”Jag kommer inte låta dig dra fördel av mig och jag kommer inte attackera dig för att du är den du är.”

Fördelar

 • Ju mer du står upp för dig själv och ju mer du agerar på ett sätt som du själv respekterar, desto bättre självkänsla får du.
 • Dina chanser att saker går din väg i livet ökar dramatiskt.
 • Om du uttrycker dig själv när du känner, tänker eller behöver något bygger du inte upp bitterhet mot andra.
 • Om du drivs mindre av behovet att skydda dig själv, så kan du se, höra och älska andra mycket lättare.

Kostnader

 • Vänner och familj kan ha tjänat på att du har agerat passivt och kan sabotera din nya konstruktiva, självhävdande kommunikationsstil.
 • Du kanske går emot antaganden och värden som du har haft sedan barndomen, och det kan vara skrämmande för dig själv.
 • Det finns inga garantier för några särskilda utfall.
 • Att hävda sig själv på ett konstruktivt sätt är ofta förenat med smärta.

Övning: vad vill du bli bättre på?

I slutet av förra avsnittet började du arbetet med att formulera mål att arbeta mot, i de situationer och de relationer som idag är svåra att hantera. Nu när du har kartlagt vilka relationer och situationer som är särskilt svåra, och har läst så här långt i det här avsnittet, får du några nya idéer om vad du vill öva på? Ta fram målformuleringsarbetsbladet igen och se vad du kan lägga till som SMARTa mål.

Som du ser i arbetsbladet nedan finns det flera kolumner att fylla i. Precis just nu räcker det med att du fokuserar på de två första, längst till vänster. Vi återkommer till de andra kolumnerna under kommande veckor.

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Titta gärna på exempel-arbetsbladet för få vägledning och kanske något uppslag.

Exempel 1: Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)