Övning: Identifiera fysisk spänning just nu

När vi kommunicerar på ett passivt eller aggressivt sätt har vi ofta ångest eller är arga, och det återspeglas i våra kroppar: Vi kan bli spända i axlarna, nacken, käken eller i hela kroppen. Med tiden kan spänningen i kroppen öka till en punkt då vi får huvudvärk, ryggskott eller magproblem – faktiskt en hel rad olika fysiska problem. Det blir också allt svårare att slappna av.

För att kommunicera på ett sätt där vi hävdar oss själva konstruktivt behöver vi dämpa graden av aktivering i kroppen, liksom spänningsgraden som vi kan erfara när vi hamnar i ”heta” situationer eller lägen där vi känner oss obekväma.

Det första steget för att reducera fysisk spänning är att identifiera var du är spänd i kroppen. Se om du kan upptäcka några mönster av spända områden. Är du mest spänd i magen och ländryggen (nedre delen av ryggen), i dina armar och ben, eller runt nacken och axlarna?

Här och precis nu, skanna av graden av spänning i kroppen. Använd listan ovan och låt din uppmärksamhet vila vid varje punkt tills du lägger märke till om du är spänd eller avslappnad – gå då vidare till nästa punkt.

Du kan upprepa övningen flera gånger. Testa dig gärna igen när du är i en mer stressande situation för att se om du då är spänd i samma eller andra kroppsdelar. Upptäcker du någon skillnad?