Lägg märke till negativa förutsägelser

Som vi lade märke till i vecka 3 finns det ofta hindrande förutsägelser om hur det ska gå bakom vår oförmåga att hävda oss själva. De kan handla om vilken effekt vårt konstruktiva målbeteende ska få på oss själva eller andra, eller om hur det kommer att kännas när vi utför vårt målbeteende. Lägg gärna lite tid på att undersöka dina negativa förutsägelser för var och en av situationerna du har tagit med i din hierarki.

Ett exempel

För personen i exemplet på förra sidan som hade svårt att säga till barnen, var det här den hindrande förutsägelsen: ”Om jag tjatar på barnen att göra sina sysslor kommer de bli irriterade på mig, då kanske de inte tycker om mig längre eller tycker att jag är en dålig mamma.”

Efter att personen gjorde sitt beteendeexperiment fann hen stöd för följande hjälpande förutsägelse: ”Alla barn blir irriterade på sina mammor ibland, det betyder inte att de inte tycker om sina mammor. Det är viktigt för barn att lära sig hur man gör olika sysslor. För att vara en bra mamma måste jag ibland uppmana barnen att göra saker som de inte gillar. De kanske tackar mig för det senare.”

När personen hade fått en ny erfarenhet av att få framgång med att utföra sitt målbeteende, blev det lättare att hävda sig i situationen, och sedan gör det igen i nästa situation. Efter några veckors arbete med att kommunicera rakare började personen i exemplet att känna sig bekvämare.

”Get out of your mind and into your life!”

Ett självhjälpsmaterial som det här är ett stöd i att ”nagga sina negativa förutsägelser i kanten”, ett beteendeexperiment i taget. Ett vanligt hinder för oss människor är våra egna sinnen. Vi är på sätt och vis för intelligenta för vårt eget bästa. Ofta tror vi att vi både kan och måste tänka oss till rätt svar eller rätt känsla, innan vi vågar skrida till handling. Att gå i terapi – eller att jobba med ett självhjälpsmaterial som det här – handlar ofta om att vända på förhållandet: att göra för att sedan få uppleva framgång. Det är bättre än att vänta på att känna sig motiverad för att kunna göra. Med det menas att bryta oroande och ältande (det vill säga problemlösning som går på tomgång) genom att hämta faktiska erfarenheter i livet, i enlighet med den aktiva cirkeln. Ett annat sätt att uttrycka det på är: ”Get out of your mind and into your life!”.

Kontakt med känslor hjälper dig mot dina mål

När du har en stund över, titta gärna på det här TedTalk-klippet på engelska med forskaren och historieberättaren Brené Brown som berättar om hur hon sökte hjälp av en terapeut för att komma vidare i livet. Hon säger bland annat så här: ”Sårbarhet är kärnan i skam och rädsla och vår kamp för tillhörighet, men det är också källan till glädje, kreativitet, samhörighet med andra och kärlek”.

Du är inte i slutet av en resa, du är i början av en resa

Vår förhoppning med det här självhjälpsmaterialet har varit att ge dig några första goda erfarenheter av att testa framkomlighet i livet i praktiken. Ta med dig av alla dina erfarenheter som du har gjort under arbetet med det här självhjälpsmaterialet! Det här låter kanske konstigt och till och med lite skrämmande, men låt också din sårbarhet vara en färdkamrat. Att inför andra människor dela med sig av vad man tänker och känner – även om det är känslor av ledsenhet, skuld eller ren och skär rädsla eller ångest – ger ofta mycket stor framkomlighet. När du hävdar dig själv konstruktivt genom att berätta för någon annan hur du har det öppnar du upp för närhet och intimitet. Det gör att du inte är ensam.