Övning: Hur har du det precis just nu?

Nu går vi in i sista veckan i det här självhjälpsmaterialet i konstruktiv självhävdelse. Det är inte slutet på din resa, det här är bara sluten på allra första början.

I det här avslutande avsnittet kommer du få sätta samma de färdigheter som du tillägnat dig under de veckor som gått sedan du började jobba med materialet, och stegvis planera hur du på egen hand kan förbättra din konstruktiva självhävdelse i ditt vardagsliv.

Stäm av din konstruktiva självhävdelseförmåga just nu

Under vecka 1 fyllde du i ett arbetsblad med besvärliga situationer/relationer. Lägg nu lite tid på att fylla i arbetsbladet på nytt, utan att först titta på dina svar som du gav i vecka 1.

Självskattning av grad av självhävdelse (PDF)

Skatta även din allmänna grad av självhävdelse igen

Fyll också i följande skattningsskala igen. Den mäter din grad av självhävdelse i allmänhet. Vilken totalpoäng får du när du fyller i skalan nu, utan att först titta på dina svar från vecka 1?

Rathus (1973) självskattningsskala för självhävdelse (PDF)

Om du nu, när du har fyllt i arbetsbladen ovan på nytt, jämför med dina svar från vecka 1, vilka slutsatser drar du? Inom vilka relationer och situationer har du ökat din förmåga att hävda dig själv bättre, på ett konstruktivt sätt? Inom vilka områden vill du fortsätta arbeta vidare? Sök svaren på de frågorna nyfiket och icke-värderande – försök att ha en utforskande inställning. Hur det än har gått för dig så innehåller svaren uppslag till situationer som du kan fortsätta jobba med.