Komplimanger bygger relationer och självkänsla

Att ge och ta komplimanger är en annan färdighet som har med självhävdelse att göra, eftersom det är en viktig del av vardagliga konversationer, byggande av relationer och utvecklande av självkänsla. Precis som med alla andra färdigheter som vi har fördjupat oss i, så hindrar vårt sätt att tänka ofta vår förmåga att ta emot och ge komplimanger. Det kan också vara så att vi saknar färdigheter som behövs för att i nästa steg kunna utveckla färdigheten att ta emot och ge komplimanger. Det här avsnittet hjälper dig att identifiera dina hindrande tänkande (antaganden och förutsägelser som du gör), och visar också stegvis hur du kan göra för att förbättra sättet som du förhåller dig till komplimanger på.

Ta emot komplimanger

Många tycker att det är extremt svårt att ta emot komplimanger. Det är förståeligt att det ibland känns obekvämt att få beröm, men det är en viktig social färdighet för självhävdelse att konstruktivt kunna ta emot andra människors positiva kommentarer om vårt utseende, vårt arbete eller andra aspekter av oss själva.