Vad hindrar oss från att hävda oss konstruktivt?

Flera olika saker kan hindra oss från att hävda oss själva på ett konstruktivt sätt.

Självbesegrande, hindrande antaganden

Vi kan ha orealistiska föreställningar eller negativa uppfattningar om vikten att hävda våra behov, vår förmåga att uttrycka våra behov eller vad som kan hända om vi gör det. Det här är ofta en viktig orsak till bristande självhävdelse. Exempel på sådana antaganden är:

  • ”Om jag säger vad jag vill är jag oförskämd och självisk.”
  • ”Om jag säger vad jag vill bryr jag mig inte om vad andra vill.”
  • ”Om jag hävdar mina behov kommer andra att bli arga.”
  • ”Om jag hävdar mina behov kommer jag att förstöra relationer.”
  • ”Det är pinsamt att säga vad jag tänker.”

Under vecka 3 kommer du få undersöka fler exempel på ohjälpsamma antaganden om dig själv eller världen, som kan hindra dig från att agera på ett konstruktivt sätt. Där får du också lära dig en metod – beteendeexperiment – för att i praktiken skapa mer rättvisande förutsägelser och antaganden.

Behov av färdighetsträning

Det kan också vara så att vi tidigare i livet helt enkelt inte har tränat tillräckligt på att hävda oss själva konstruktivt, verbalt och icke-verbalt. Vi kan kanske se andra personer som är bra på att hävda sig själva och beundra deras sätt att agera – men själva har vi ingen aning om hur vi ska kunna göra samma sak. Under vecka 4 kommer vi att undersöka specifika tekniker för konstruktiv självhävdelse.

Ångest, stress och oro

Det kan vara så att vi vet hur vi ska göra för att hävda oss, men att vi blir så ångestfyllda att vi inte klarar av att utföra beteendet. Det kan också handla om att vi blir så stressade att det blir svårt att både tänka och handla. Då behöver vi lära oss hantera vår ångest och minska den fysiska stressen i kroppen. Vecka 5 handlar bland annat om övningar som sänker den fysiska spänningsnivån i din kropp. Vi kommer att smygstarta träning i något som kallas progressiv avslappning redan i nästa vecka.

Boktips för dig med mycket ångest i allmänhet

Om du brukar oroa dig mycket kan du tackla det med en evidensbaserad självhjälpsbok, exempelvis Hantera oro och ovisshet med KBT: En arbetsbok vid GAD av Robichaud & Dugas (2018). Du kan använda den boken på egen hand, eller i terapi, med stöd av en KBT-psykolog eller -psykoterapeut.

Boktips för dig med panikångest

Om du har så stark ångest att den resulterar i panikattacker, titta närmare på Ingen panik: Fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi av Carlbring & Hanell (2011). Du kan använda den boken på egen hand, eller i terapi, med stöd av en KBT-psykolog eller -psykoterapeut.

Tolkningen av situationen

Det kan hända att vi inte riktigt kan välja vilka beteenden vi ska använda i olika situationer. Det finns tre typer av misstag som människor kan göra när de tolkar och utvärderar situationer. Vi kan missförstå tydlig självhävdelse hos andra som aggression, vi kan missförstå brist på självhävdelse hos andra som artighet eller så kan vi tänka att ”ligga lågt” generellt sett är ett effektivt sätt att hantera situationer på. Du kommer som sagt att lära dig några tekniker för att ta itu med dessa hindrande tolkningarna under vecka 3.

Kulturella influenser och generationsskillnader

Vilka sätt vi agerar på kan också bero på starka kulturella influenser och generationsmässiga skillnader i normer. Det är till exempel inte lika uppskattat att hävda sig själv konstruktivt i vissa kulturer som det är i ett typiskt västerländsk sammanhang. Om du kommer från en sådan miljö är det viktigt att noga överväga för- och nackdelarna med självhävdande handlande. För dig kanske fördelarna med att leva i enlighet med dina kulturella normer överväger fördelarna med konstruktiv självhävdelse i vissa situationer. Personer från äldre generationer kan också tycka att det är svårt att hävda sig. De kan ha vuxit upp i en tid då män fick lära sig att uttrycka känslor var detsamma som svaghet och kvinnor fick lära sig att det var aggressivt att säga vad de tyckte eller behövde. Livslånga antaganden av det slaget kan vara svåra att ändra, men det är möjligt!