Effekter av bristande konstruktiv självhävdelse

Bristande konstruktiv självhävdelse föder låg självkänsla. Om du har för vana att kommunicera på ett passivt sätt säger du inte fullt ut vad du verkligen känner och tänker. Det betyder att du riskerar att böja dig för andras behov och önskemål. Det innebär att du bortser från dina egna behov och önskemål. Det kan ge en känsla av meningslöshet och av att du själv inte är den som styr i ditt liv.

Om du inte uttrycker dig öppet, utan gömmer dina tankar och känslor, kan det få dig att känna dig spänd, stressad och orolig. Andra kan uppfatta dig som förbittrad. Det kan också leda till destruktiva och nedbrytande relationer med andra. Det kan leda till att det känns som att de som står dig närmast inte egentligen känner dig.

Boktips för dig med social ångest

Om du har social ångest, kan ett nästa steg efter att du jobbat med det här självhjälpsmaterialet vara att skaffa självhjälpsboken Social fobi – social ångest: effektiv hjälp med KBT av Furmark m.fl. (2019). Du kan använda den boken på egen hand, eller i terapi, med stöd av en KBT-psykolog eller -psykoterapeut.

Brist på självhävdelse är mycket vanligt bland dem med social ångest. Personer med social ångest har en tendens att utgå från att andra personer är dömande och kritiska mot dem och undviker därför ofta sociala situationer.

Om du nästan alltid kommunicerar på ett aggressivt sätt kan du så småningom förlora kontakten med vänner och personer i din närhet kan tappa respekten för dig. Även det här kan leda till dålig självkänsla.

Det finns mycket forskning om de negativa effekterna av bristande konstruktiv självhävdelse – det vill säga överskott på passiv eller aggressiv kommunikation. Personer som hävdar sig själva konstruktivt har generellt sett mindre problem med depression och lever friskare liv. Personer som har brister i självhävdelse löper större risk att hamna i alkohol- eller drogmissbruk.