Licens, källkod och kontakt

Licensvillkor

Materialet är fritt tillgängligt att använda som självhjälpsmaterial och i psykologisk behandling. Vi har valt en fri dokumentlicens eftersom vi vill att psykologiska interventioner som utvecklats och utvärderats med offentliga medel ska vara fritt tillgängliga för allmänheten, liksom i primärvården och psykiatrin.

Detta verk är en av upphovsrättsinnehavaren Centre for Clinical Interventions, Government of Western Australia auktoriserad anpassning och utökning av originalet Michel & Fursland (2008).

Svensk anpassning © 2020–2023 Tobias Hagberg och Patrik Manhem. Detta verk är licensierat under Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5 SE). Med andra ord: Du får fritt använda, anpassa, kopiera och sprida det här verket med tillhörande arbetsblad och nedladdningsbara filer, på villkor att du anger källan Hagberg m.fl. (2023) och gör det tillgängligt, inklusive eventuella ändringar, på samma villkor.

Hagberg, T., Manhem, P., Michel, F., & Fursland, A. (2023). 100% respekt. www.100respekt.se

Källkod

Granska och ladda ned källkoden till det här självhjälpsmaterialet från GitHub.

Kontakt

Vill du ge återkoppling på något? Har du en fråga? Mejla tobias (snabel-a) hagberg (punkt) com.