Sammanfattning

Det finns avgörande verbala och icke-verbala skillnader mellan aggressiv, självhävdande och passiv kommunikation. Varje stil har sina egna fördelar och kostnader.

Att utföra självhävdande, konstruktiva beteenden som varken är aggressiva eller passiva kan vara svårt, särskilt om du i inlärningshistorien har lärt dig att känna starkt obehag i svåra situationer. Då kan det vara mycket hjälpsamt att fundera en stund över vad obehaget (till exempel ångesten) faktiskt säger. Kanske påminner den dig om något som är verkligt viktigt för just dig? Och att det som är viktigt är något annat än att undvika situationen?

Ett sätt att bli bättre sams med jobbiga känslor kan vara att träna progressiv avslappning, för att på så sätt kunna ta hand om kroppslig spänning som ofta är en del av dessa jobbiga känslor. Det första steget är att lära sig att identifiera vilka muskelgrupper som faktiskt är spända.

I nästa vecka

I nästa avsnitt tittar vi närmare på vanliga tankemönster, som kan hindra oss från att hävda oss själva. Vi lär oss också hur vi i praktiken kan utmana hindrande tänkande i praktiken, med något som kallas beteendeexperiment. Dessutom påbörjar vi del 2 av progressiv-avslappning-övningarna.