Allas rätt att hävda sig själva

Många av idéerna som idag förknippas med träning i konstruktiv självhävdelse kommer från When I say no, I feel guilty: how to cope–using the skills of systematic assertive therapy av Smith (1975). Boken innehåller en ”rättighetsförklaring”. Varje människa har rätt att hävda sig själv. Här är några av rättigheterna som du och alla andra har.

En viktig del av dessa rättigheter är att de är sammanlänkade med ansvar. Den första punkten var som du såg att du har rätt till dina egna tankar, beteenden och känslor, men också att det är du som behöver ta ansvar för konsekvenserna av ditt tänkande och handlande. Ibland tror människor att de hävdar sig själva konstruktivt fast de i själva verket glömmer bort att uppmärksamma vilka konsekvenser som deras handlande får på andra personers rättigheter. Det sättet att handla ligger närmare en aggressiv kommunikationsstil.

Vilka av rättigheterna ovan skriver du under på?

Är det någon eller några av rättigheterna ovan som provocerar dig? Vilken eller vilka? Eller några som du vill skriva under på direkt? Använd det här arbetsbladet för att ställa samman dem.

Försök också gärna komma på ytterligare några rättigheter, särskilt sådana som balanserar de ohjälpsamma, hindrande antagandena som du skrev upp i förra avsnittet.

Mina rättigheter att hävda mig själv (PDF)