Sammanfattning

Konstruktiv självhävdelse innebär att man handlar på ett sätt som maximerar respekten för både egna och andras rättigheter.

I nästa vecka

I nästa avsnitt tittar vi närmare på olika konkreta sätt man kan hävda sig själv konstruktivt på. Vi letar även efter sätt att komma igång med mängdträning av konstruktiv självhävdelse. Du kommer också få tips om hur du kan komma igång med snabbavslappning. Övning ger färdighet!