Fler tekniker för konstruktiv självhävdelse

Empatisk självhävdelse

Empatisk självhävdelse betyder att vi hävdar oss själva samtidigt som vi försöker förstå en annan persons känslor, behov eller önskemål. Den här typen av konstruktiv självhävdelse kombinerar alltså att vi säger vad vi själva behöver och vill med ett empatiskt erkännande av den andra personen.

Empatiskt självhävdande kan användas när du är inblandad i en situation som inte stämmer överens med dina behov. Samtidigt som du säger vad du tänker eller känner visar du att du är lyhörd för hur den andra personen har det.

Exempel på empatisk självhävdelse:

  • ”Jag förstår att du inte gillar det nya arbetssättet. Tills vi kan ändra det igen vill jag ändå att du gör på det nya sättet.”
  • ”Jag vet att du är upptagen nu, Johan, men jag skulle vilja be dig om en sak.”
  • ”Jag har full förståelse för att det är svårt att säga exakt vad priset kommer att bli, jag skulle ändå behöva en uppskattning, mellan tummen och pekfingret.”

Empatisk självhävdelse kan hjälpa dig att hålla igen från att överreagera på ett aggressivt sätt. Med empatisk självhävdelse ger du dig själv lite betänketid, för att bättre förstå i vilken sits den andra personen befinner sig.

Det är möjligt att överanvända vissa empatiskt självhävdande fraser. Då kan det börja låta som att du inte är uppriktig. I exemplet ”Jo, jag förstår dina känslor, men …”, så vattnas den empatiska delen ”jag förstår dina känslor” ut av det följande ordet ”men”. Frasen ser ut som konstruktiv självhävdelse men blir istället ett uttryck för aggressivitet.

Konsekvensbaserad självhävdelse

Det här är den starkaste sortens självhävdelse och är ett beteende som används som sista utväg. Det används vanligtvis i en situation när någon inte har respekterat andras rättigheter och du vill påtala detta utan att själv bli aggressiv. I en jobb-situation kan det användas när överenskomna arbetssätt eller riktlinjer inte följs.

Konsekvensbaserad självhävdelse går ut på att informera personen om konsekvenserna om hen inte ändrar sitt beteende. Det kan väldigt lätt uppfattas som hotande och därför aggressivt. Använd bara det här sättet att hävda dig själv när du har sanktioner (konsekvenser) som du kan ta till, och bara om du också är beredd att göra det.

Eftersom den här typen av självhävdelse lätt kan uppfattas som aggressivitet behöver du vara mycket försiktig med de icke-verbala signaler som du sänder. Håll rösten låg och i en jämn nivå och volym, ha god ögonkontakt och försök att hålla kroppen och ansiktet avslappnade.

Exempel på konsekvensbaserad självhävdelse:

  • ”Om du fortsätter att undanhålla mig information har jag inget annat val än att ta detta till produktionschefen. Jag skulle helst slippa det.”
  • ”Johan, jag är inte beredd på att låta mina medarbetare samarbeta med dina i projektet såvida du inte ger dem tillgång till samma lokaler och utrustning som dina medarbetare har.”
  • ”Om det här händer igen har jag inget annat val än att dra igång ett formellt disciplinärende. Jag skulle föredra att inte göra det.”

Diskrepansbaserad självhävdelse

Diskrepansbaserad självhävdelse går ut på att peka på skillnaden mellan vad som tidigare överenskommits och vad som faktiskt händer. Det är användbart för att bringa klarhet i om det finns någon motsättning i åsikt eller om det föreligger ett missförstånd, när ord och beteende inte stämmer överens för en person.

Två exempel på självhävdande i situationer med skillnad i ord och handling:

  • ”Som jag förstod det kom vi överens om att projekt A hade högsta prioritet. Nu ber du om mer tid för projekt B. Jag skulle vilja få klarhet i vilket projekt som just nu är viktigast.”
  • ”Paul, å ena sidan säger du att du vill förbättra samarbetet mellan avdelningarna, men å andra sidan säger du saker om oss som gör det svårt för oss att samarbeta. Jag håller med om att vi kan förbättra situationen, så jag skulle vilja prata om det.”

Självhävdelse vid negativa känslor

När du är sårad i en relation, eller känner starka negativa känslor gentemot en annan person – som ilska eller förakt – kan du använda dig av följande självhävdande teknik: På ett kontrollerat och lugnt sätt uppmärksammar du personen om vilka oönskade effekter den andras beteende har på dig. Det ger dig möjlighet att hantera de jobbiga känslorna, utan att tappa humöret på ett okontrollerat sätt. Och det ger den andra personen möjlighet att förstå på vilket sätt hans eller hennes handlande påverkar dig.

Här är två exempel på självhävdelse vid negativa känslor:

  • ”När du kommer hem sent, utan att säga till om det innan, oroar jag mig för att något är fel och då blir jag arg. Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde slå en signal och säga till innan.”
  • ”Varje gång du avbryter mig när jag jobbar med balansräkningen måste jag börja om igen. Jag känner mig irriterad över det, så jag skulle föredra att du väntade tills jag är klar.”