Om skillnaden mellan bakslag och återfall

När du nu fortsätter på egen hand kommer du förstås att åka på ett och annat bakslag. Det är oundvikligt och helt naturligt: Vissa dagar är man mer sårbar än andra och i vissa situationer är det lättare att hemfalla åt automatiska undvikande- och flyktbeteenden än andra.

Vad menar vi med bakslag och återfall?