Introduktion till tekniker för konstruktiv självhävdelse

I det här avsnittet introducerar vi effektiva tekniker för konstruktiv självhävdelse och ger dig möjlighet att mängdträna på dessa i beteendeexperiment. Dessa tekniker kan användas i en stor mängd situationer.

Rollspelsexempel

Här är ett kort rollspel där vi demonstrerar hur du kan utföra en av teknikerna för att säga nej. När du tittar på exemplet, tänk dig hur det skulle vara för dig att ha Patriks roll och vara den som så envist säger nej. Hur mycket motstånd eller olust väcker det hos dig? Skulle du våga testa det själv? I vilket sammanhang skulle det kännas okej att göra det?

Börja lagom svårt

När du övar på de här teknikerna kan det vara bra att börja i en neutral situation. Med det menar vi en situation där din ångest inte är för stark. När du efter hand blir mer och mer förtrogen med och skicklig på att utföra teknikerna, kan du börja använda dem i svårare och mer känslointensiva situationer. Precis som när du lär dig andra färdigheter är det viktigt att komma ihåg att det inte alltid går som du tänkt eller planerat. Det är viktigt att du inte klandrar dig själv för det, utan tittar på vad det var hindrande och som du kan pröva att ändra nästa gång. Och att du sedan testar tekniken igen! Med tiden kommer du märka att det blir lättare och lättare.

När du nu ska börja mängdträna konstruktiv självhävdelse, ta hjälp av aktiva cirkeln-bilden. Påminn dig själv om vilka fördelar med att öva som du kan ”bära med dig” in i beteendeexperimenten du kommer att göra den här veckan.

Den aktiva cirkeln innebär att du kommer i kontakt med sådant som är naturligt belönande för dig själv, när du bryter det känslomässiga undvikandet.

Kom ihåg den icke-verbala kommunikationen

Med alla dessa tekniker är det lika viktigt att tänka på den icke-verbala kommunikationen, som den verbala. Det kan vara lätt att tro att man hävdar sig själv konstruktivt bara för att man använder en viss teknik för självhävdande; det är dock lika möjligt att använda dessa tekniker på ett aggressivt eller passivt sätt. Hur budskapet landar kan till stor del bero på den icke-verbala delen av kommunikationen.

Se till att du hävdar dig själv konstruktivt genom att hålla ett lågt röstläge, normal röststyrka, jämn taltakt och god ögonkontakt. Försök slappna av i kroppen, så att du håller den fysiska spänning låg. Gå tillbaka till materialet för vecka 2 om du vill repetera olika icke-verbala sätt som du kan hävda dig själv konstruktivt på.