Övning: Ditt eget första beteendeexperiment

Ta fram arbetsbladet med dina SMARTa målsättningar som du började formulera i vecka 1 och välj ett mål att planera ett beteendeexperiment kring. Om du redan har utfört ett spontant beteendeexperiment kring någon av dina målsättningar – snyggt jobbat! Då väljer du helt enkelt ett annat målbeteenden och/eller en annan situation.

Planera ditt beteendeexperiment (steg 1 till 4)

Utifrån den målsättningen, formulera ditt första beteendeexperiment genom att börja med att fylla i steg 1 till 4 i arbetsbladet nedan. Även om det är en del att fylla i på den här sidan, misströsta inte. Det motstånd du eventuellt känner när du gör det är ett kvitto på att du just nu håller på att lära dig något. Ingen energi du lägger på det här arbetsbladet kommer att gå förlorad – tvärtom!

Genomför ditt beteendexperiment (steg 5)

Under vecka 3, genomför ditt första beteendeexperiment och fyll sedan i steg 5 i arbetsbladet nedan för att utvärdera hur det gick! När du är klar med det här arbetsbladet har du genomfört ditt första beteendeexperiment.

Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF)

Titta gärna genom exempel-arbetsbladet nedan för vägledning, när du planerar, utför och utvärderar ditt eget experiment.

Exempel: Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF)