Grundläggande självhävdelse

Grundläggande konstruktiv självhävdelse är när vi säger något på ett sätt som förmedlar våra behov, önskningar, förväntningar, åsikter eller känslor. Den här typen av konstruktiv självhävdelse kan användas varje dag för kommunicera behov. Vanligtvis inleds grundläggande konstruktivt självhävdande med ”Jag …”. Exempel på jag-budskap är:

Du kan också använda tekniken när du vill berömma/ge någon en komplimang, när du vill ge någon information eller när du vill ta upp något viktigt för första gången. Till exempel:

Det är viktigt att komma ihåg att vara specifik när du säger något på det här sättet. Bestäm dig för vad du vill eller vad du känner, och säg det direkt och specifikt. Undvik onödig utfyllnad och håll din kommunikation enkel och koncis. Den här färdigheten hjälper dig att vara tydlig med exakt det du vill kommunicera.

I grundläggande konstruktiv självhävdelse ingår också självutlämnande (eller själv-avslöjande) tekniker. Med det menas att du säger vad du känner med en enkel mening, till exempel så här:

Den omedelbara effekten efter att du använt tekniken är minskad ångest eller minskat obehag, vilket gör dig mer avspänd. Det ger dig en chans att återta kommandot över dig själv och dina känslor. Genom att använda jag-budskap för att uttrycka dina känslor på det här sättet visar du också för dem omkring dig att du tar ansvar för dina känslor.