Hur hanterar du komplimanger?

Sättet man kan ta emot komplimanger på som inte är uttryck för självhävdelse är många. De inkluderar:

Hur tog du senast emot en komplimang?

När fick du senast ta emot en komplimang? Fundera en stund på det och se om du kan komma ihåg hur du reagerade. Beskriv situationen och hur du reagerade. Var din reaktion passiv, självhävdande eller aggressiv? Skriv ned det du kommer ihåg i arbetsbladet för dina SMARTa mål. Du kan senare välja att planera ett beteendeexperiment för en liknande situation i framtiden, som du därefter kan utvärdera nyfiket.

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Exempel 2: Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Passiva svar på komplimanger

Om du svarar passivt på komplimanger är det sannolikt att du antingen ignorerar komplimangen helt, avleder uppmärksamheten från den eller minimerar berömmet. Möjligen gör du detta för att du känner dig nervös eller obekväm och inte vet vad du ska göra. Det kan resultera i att den andra personen också känner sig obekväm. Kanske går du då från situationen med en känsla av förlägenhet. Då kan självkänslan ta en smäll.

Aggressiva svar på komplimanger

Om du blir irriterad, arg eller defensiv, eller säger emot eller svarar sarkastiskt på berömmet – då är ditt svar aggressivt. Det kan få den andra personen att känna sig obekväm, precis som vid passiva svar.

Självhävdande svar på komplimanger

Om ditt svar bygger på att du hävdar dig själv, och låter dig ta plats i situationen, så tar du emot komplimangen på ett positivt sätt, både för dig själv och avsändaren. Den andra personen känner sig bekväm och interaktionen leder till att ni båda mår bättre. Du mår bättre eftersom du accepterade komplimangen. Den andra personen mår bättre eftersom han eller hon fick ge dig den.

Att välja att ta emot komplimanger kräver en hel del arbete. Till att börja med måste du aktivt bortse från den självkritik som med all sannolikhet dyker upp. Den kommer automatiskt, som ett resultat av lång tids träning på att formulera självkritik. Därefter behöver du träna på att agera som om du trodde på komplimangen, även om det till en början känns krystat. När du till slut har lärt dig att omfamna positiv återkoppling och ta emot komplimanger på ett vänligt sätt öppnar det dörren för ännu fler varma tankar och positiva interaktioner. Så småningom kan du faktiskt börja tro på komplimangerna!