Sammanfattning

Ge dig själv ett erkännande för att du kämpar

Puh! Nu har du fått jobba en hel del. Vi som ligger bakom det här materialet vet av egen erfarenhet att det är tufft att arbeta med att förändra beteenden och att det ofta kan kännas svårt att utmana sig själv. Kom ihåg: Det arbete du redan har gjort kommer ligga till grund för dina framsteg under de kommande veckorna. Du förtjänar ett erkännande för det.

I nästa vecka

I nästa avsnitt går genom vad som kännetecknar de aggressiva, de konstruktivt självhävdande och de passiva kommunikationsstilarna. Varje stil har sina egna förtjänster och kostnader. Vi slår också in på ett spår med avslappningsövningar som vi fortsätter utforska djupare i vecka 5. Genom att sänka den allmänna spänningsnivån blir det lättare att vara medvetet närvarande i vardagen. Det ökar förmågan att agera på ett sätt som är konstruktivt även när den första impulsen är passiv eller aggressiv kommunikation.