Övning: Planera inför de kommande två veckorna

Under de två kommande veckorna kommer du att få fördjupa dig i ett eller två av fyra områden som är viktiga för konstruktiv självhävdelse. Härnäst väljer du en eller flera av de återstående avsnitten att göra övningarna i – utifrån din egen nyfikenhet och vad du helst önskar att träna på.

Tänk tillbaka på dina SMARTa målsättningar och allt du har lärt dig i avsnitten hittills. Lägg till alla de erfarenheter och kloka slutsatser du har gjort i anslutning till de beteendeexperiment som du har utfört. Vad skulle vara ett lämpligt nytt område att fortsätta din mängdträning i kontstruktiv självhävdelse inom?

Fortsätt använda dig av det här arbetsbladet, när du nu planerar dina kommande veckor. Du kan använda det här arbetsbladet så många gånger som du behöver.

Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Exempel 2: Mina mål: Självhävdelsebeteenden att öka (PDF)

Och planera och utvärdera sedan dina beteendeexperiment med hjälp av det här arbetsbladet.

Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF)

Exempel: Planera och genomför ett beteendeexperiment (PDF)