Ta emot konstruktiv kritik

Vi behöver alla klara av att ta emot konstruktiv kritik. Du kan reagera på flera olika sätt, beroende på hur kritiken framförs.

1. Acceptera kritiken

Om kritiken är valid, ta emot den utan att uttrycka skuld eller negativa känslor. Acceptera att du inte är perfekt och att det enda sättet du kan lära dig något är att testa, ibland göra misstag, se vad som behöver ändras och testa igen. Tacka personen för återkopplingen, om det är lämpligt. Se kritiken som en gåva.

2. Använd omvänd konstruktiv självhävdelse

Den här tekniken handlar inte bara om att acceptera kritiken, utan också öppet hålla med om den. Den används när någon framför berättigad kritik till dig. Den här färdigheten handlar om att lugnt hålla med om kritiken av dina negativa egenskaper, utan att be om ursäkt eller för den skull känna dig förkrossad.

Exempel:

Kritik – Ditt skrivbord är väldigt stökigt. Du är desorganiserad.
Svar – Ja, det är sant. Jag är inte så ordentlig.

Nyckeln till omvänd konstruktiv självhävdelse är självförtroende och övertygelsen att du har förmågan att ändra dig själv om du önskar göra det. Genom att hålla med om och acceptera kritiken, om den är befogad, så behöver du inte känna dig helt förstörd. Den här typen av svar kan också användas för att desarmera spända situationer. Om någon kritiserar dig aggressivt kan det bero på att hen förväntar sig att du ska svara aggressivt. Spänningen släpper när du håller med personen.

Ett annat sätt att använda omvänd självhävdelse på ett konstruktivt sätt är att ta ägarskap över ett misstag innan någon annan hinner påpeka det. Om du till exempel kommer för sent kan du säga ”Hej, jag är sen.”

3. Använd omvänt, konstruktivt undersökande

Omvänt undersökande innebär att du på ett konstruktivt sätt ber om fördjupad och mer specifik kritik. Om du blir osäker på om kritiken som framförs är berättigad eller konstruktiv, kan du be om mer detaljer.

Exempel:

Kritik – Det kommer inte bli så lätt för dig, eller hur, eftersom du är blyg?
Svar – På vilka sätt tycker du att jag är blyg?

Om kritiken är konstruktiv, kan informationen som kommer när du frågar om mer detaljer användas på ett konstruktivt sätt. Då förbättras också kommunikationen mellan dig och samtalspartnen. Om kritiken däremot är manipulerande eller avsedd att såra visar du med dina frågor att den inte är konstruktiv.