Aggressiv kommunikation

Definition

 • Du står upp för dina egna rättigheter och uttrycker dina tankar, känslor och övertygelser men på ett sätt som oftast inte är passande och som kränker den andra personens rättigheter.
 • Andra människor känner olust i ett möte med en aggressiv person.
 • Du behåller övertaget genom att du trycker ned andra.
 • Du attackerar när du känner dig hotad.

Aggressiv självhävdelse är att hålla ega rättigheter högt, men låta bli att värna andras rättigheter. Det kan precis som passiv självhävdelse hindra personen för att nå sina långsiktiga mål.

Verbala kännetecken

 • Flödande tal, utan tvekan
 • Ofta avsnäsande och vasst avklippande tal
 • Ofta snabbt tal
 • Tonvikten läggs på nedlåtande ord
 • Fast, stark röst
 • Tonen sarkastisk, kall och hård
 • Ofta gäll och ibland skrikande röst som stiger mot slutet
 • Användande av hot, exempelvis ”Det är bäst att du passar dig …” eller ”Om du inte gör som jag säger så …”
 • Dömande tal, exempelvis ”Du måste skoja med mig …” eller ”Var inte så löjlig …”
 • Värderande kommentarer, med tonvikten lagd på ord som ”borde”, ”dålig”, ”skulle ha” och så vidare
 • Sexistiska och rasistiska kommentarer
 • Skryt, exempelvis ”Jag har inte sådana problem som du har”
 • Åsikter uttrycks som fakta, exempelvis ”Ingen vill bete sig på det sättet” eller ”Det är ett värdelöst sätt att göra det på”
 • Hotfulla frågor och förminskande kommentarer, exempelvis ”Men är du inte klar med det där ännu?” eller ”Varför i hela friden gör du det där?”

Icke-verbala kännetecken

 • Intrång i den andra personens privata sfär
 • Den andra personen stirras ut
 • Gester som pekande och knuten näve
 • Rastlöst travande fram och tillbaka
 • Korsade armar (som en signal på att personen är onåbar)
 • Hånfullt leende
 • Rynkade ögonbryn
 • Sammanbiten käke

Kognitiv stil (tänkande)

 • ”Jag tar dig innan du får en chans att ta mig.”
 • ”Jag ska vara först.”
 • ”Världen är ett slagfält och jag är här för att segra.”

Fördelar

 • Du kan få andra personer att göra saker åt dig som du själv egentligen är ansvarig för.
 • Saker tenderar att gå din väg.
 • Du är mindre sårbar.
 • Du känner att du har kontroll.
 • Du får utlopp för ditt behov av spänning.
 • Du känner dig stark.

Kostnader

 • Ditt beteende kommer att ge dig fiender och skapa förakt bland dem omkring dig.
 • Du kan känna dig paranoid och bli rädd att förlora din position.
 • Om du alltid försöker kontrollera andra kan det bli svårt för dig att slappna av.
 • Dina relationer tenderar att bli baserade på negativa känslor och blir sannolikt mer instabila.
 • Den som ofta är aggressiv kan lätt känna sig underlägsen inombords.
 • Du kan behöva hantera tunga sekundära känslor av skuld och skam.
 • Du riskerar att utveckla dåligt självförtroende och försämra din självkänsla.

Funktionen av aggressivitet

Kämpar du ibland med aggressiva uttryck för ilska, till exempel när du blir besviken? Titta på den här korta filmen på engelska med psykologen Marsha Linehan. I ett kapitel i Cognitive-Behavioral Interventions (Linehan, 1979) gav hon ett strukturerat program för självhävdelseträning, som delvis kom att bli en del av manualen Skills training manual for treating borderline personality disorder (Linehan, 1993) för dialektisk beteendeterapi (DBT) för personer med svårigheter att reglera överväldigande känslor. I filmen säger Marsha att aggressivitet ofta fyller funktionen undvikande eller flykt från överväldigande ledsenhet i den arga personens liv. Hon säger också att aggressivitet sällan är ett effektivt sätt att kommunicera.