Konstruktiv självhävdelse är något vi lär oss

Förmågan att hävda sig själv är ett resultat av inlärning, både av sätt att bete sig och sätt att tänka. Vi föds alla med en hög grad av självhävdelse. Tänk på nyfödda som skriker när de behöver något – bebisar uttrycker sina känslor utan spärrar. Med tiden anpassar de gradvis sina beteenden, så att de ska passa med de svar de får från omgivningen, det vill säga de responser de får från familjen och så småningom från kompisar, auktoritetsfigurer, arbetskamrater och så vidare. Om det till exempel var vanligt att i din familj hantera konflikter med gormande och grälande så kan du själv ha kommit att lära dig att hantera meningsskiljaktigheter på det sättet. Du kan också ha svårt att hävda dina behov om du under din uppväxt lärde dig att du alltid skulle tillfredsställa andras behov, snarare än dina egna. Och om det i din familj eller bland dina närmaste fanns en norm som sa att man inte skulle uttrycka negativa känslor så kanske du blev ignorerad eller förminskad om du ändå gjorde det. Då lärde du dig snabbt att inte uttrycka negativa känslor, och kanske rent av inte uttrycka känslor överlag.

Här är några frågor som kan vara bra att ställa till dig själv när du tänker på hur du kan ha lärt dig att inte hävda dina behov.

Som du ser av exemplen ovan så finns det ofta begripliga och giltiga skäl till att du har svårt för att hävda dig själv konstruktivt. Som barn och tonåringar lärde vi oss att bete oss på sätt som fungerade för oss i stunden. Om vi stod upp mot aggressiva föräldrar eller vänner kan det ha lett till problem i de situationerna. Då lärde vi oss att hålla oss under radarn istället. Eller så lärde vi oss att själva vara aggressiva för att överleva. Och det är troligt att de familjemedlemmar eller vänner som lärde oss det här också själva i sin tur hade lärt sig det från andra.

Det är viktigt att du inte klandrar dig själv eller din familj för att du kämpar med att hävda dig själv. Det kan vara hjälpsamt att tänka att du och din familj har varit fast i en ond spiral. Nu har du beslutat dig för att bryta mönstret och lära dig nya sätt att tänka och nya sätt att hävda dig själv konstruktivt. Det betyder att du inte kommer att förmedla vidare de ohjälpsamma beteendena till dina egna familjemedlemmar och vänner.